Välj en sida

Tips när du ska skrota bilen

skrot

Se till att bli avregistrerad som ägare. För att du ska kunna få tillbaka fordonsskatten, säga upp bilförsäkringen och vara säker på att slippa böter och eventuell trängselskatt är det viktigt att du blir avregistrerad som bilägare.

1. Se till att registreringsbevis finns För avregistrering hos Transportstyrelsen krävs det senaste registreringsbeviset (del 2) Behövs nytt registreringsbevis, klicka här för att beställa nytt registreringsbevis hos transportstyrelsen.
2. Fixa signatur Ägaren skall legitimera sig och underteckna dokument vid lämning. En fullmakt från ägaren måste finnas om någon annan lämnar in skrotbilen.
3. Tänk på trafiklagar vid körning Om ägaren själv tänker lämna bilen direkt till ett skrotföretag måste han tänka på följande. Det gäller körförbud om bilen är avställd. Inte heller får en avställd bil bogseras på allmän väg. Eventuella böter bör ställas mot gratis transport. Bästa tipsen om man skrotar bilen.
4. Föreskrifter miljöbalken På Google finns de alternativen för bärgning och transport.  Refererande till miljöbalken har ägaren alltid ansvar för sin bil. Han eller hon blir betalningsskyldig för händelser som kan kräva sanering på väg till bilskroten.
5. Beakta Länsstyrelsens krav på säkerhet Ett enda undantag finns från ovanstående regel. Bärgningsföretag, som har tillstånd från Länsstyrelsen att transportera miljöfarligt avfall, måste ha en speciell transportförsäkring. Genom denna försäkring garanteras ägaren från alla överraskande kostnader. Ett företag med detta speciella tillstånd visar alltid detta i sina annonser . Med ett klick kan tillståndet kontrolleras av en kund.
6. Gör riskbedömning vid planering Om ägaren mot förmodan är intresserad av en inte godkänd transportör av Länsstyrelsen finns risk att bilen kommer att hanteras på ett brottsligt sätt. Det är lätt att förfalska ägarbyte för att efter uppjustering sälja bilen vidare i trafik. Viss organiserad brottslighet är specialiserad på illegal utförsel. Det finns många oseriösa aktörer som vill profitera skattefritt.
7. Lämna inte bilen till en oseriös aktör Vid förfrågan om hämtning kan ägaren bli lurad genom systematiskt felaktiga prisuppgifter. Före beställning av hämtning uppger hämtaren ett lockpris. Men förklarar vid hämtningen, att skrotbilen inte har något värde, så någon betalning kan inte ges. En nogräknad ägare lämnar inte sin bil vid ett sådant förfarande.
8. Gör en sista utvärdering om lämplig hämtare Ägare av skrotbilar uppmanas att läsa receptioner och inlägg rörande olika företag. Personer som blivit lurade eller bedragna brukar göra sig hörda på detta sätt. I utbudet av hämtare av skrotbilar finns bara någon enstaka som har tillstånd från Länsstyrelsen. I Göteborg tycks det endast finnas ett företag som har ett sådant tillstånd, och som specialiserar sig på hämtning av skrotbilar.

9. Observera vikten av skrotningsintyg Ägaren signerar överlåtelsehandling vid lämnandet av skrotbilen samt erhåller mottagningsbevis och skrotningsintyg. Detta förpliktar avregistrering och att bilskroten kommer att återanvända/återvinna minst 95% av bilens vikt.

10. Kontrollera Skrotningsföretaget ansvarar för att bilen blir avregistrerat hos Transportstyrelsen. Ägaren kan enkelt få detta verifierat genom ett telefonsamtal till Transportstyrelsens kundtjänst för fordon Tel. nr. 0771-141516 eller på deras hemsida under fliken fordonsuppgifter.

Läs mer om vart du kan skrota bilen på skrotfrag.se